Especialistes

MARINA BOSCHMestra de música
NÚRIA SANSALONIMestra d'anglès
LINA ROLDÁNMestra d'anglès
CLARA SINTESMestra d'educació física
VANESA PAREDESMestra PT
XISCA CATALÀMestra AL

ROSSI PONSOrientadora
TÒNIA MARTÍNEZPTSC

JOAN COUSINMestre de religió