Equip directiu

MÒNICA MOLLDirectora i mestra de suport d'educació primària
ANNA MELIÀCap d'estudis i mestra de suport d'educació primària
MAITE SINTESSecretària i mestra de suport d'educació infantil