Equip d'educació infantil

FANNI PONSTutora 4t d'educació infantil
MÍRIAM MÁRQUEZTutora 5è d'educació infantil
FANNI RIUDAVETSTutora 6è d'educació infantil
NÚRIA TEIXIDORMestra de suport d'educació infantil