EQUIP DIRECTIU

EQUIP D'EDUCACIÓ INFANTIL

EQUIP D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

primer cicle

segon cicle

tercer cicle

EQUIP DE SUPORT

EQUIP D'ESPECIALISTES

PERSONAL NO DOCENT