Escolarització 23-24

PROCÉS D'ADMISSIÓ

JA PODEU CONSULTAR LES LLISTES PROVISIONALS A LA PÀGINA WEB D'ESCOLARITZACIÓ!

El procés d’admissió és un procés obert a tot l'alumnat que desitgi  un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants de 3 anys nascuts l'any 2020).

Per més informació podeu accedir a la web d'escolarització.

LLISTAT DE PLACES VACANTS

Aquest llistat és només orientatiu, i l'adjudicació d'aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d'alumnat nouvingut/per canvis extraordinaris de centre). 

Les vacants de 4t EI dels municipis d'escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d'admissió.